Jeste¶ w: Seriale online / Pomoce

Dodaj materia³

kategorie seriali

Popularnonaukowe

Pomoc
Jeæeli nie dzia³aj± filmy znajduj±ce siź na naszej stronie prawdopodobnie nie masz zainstalowanych odpowiednich sterowników. Do prawid³owego funkcjonowania naszej strony potrzebujesz:


»Adobe Flash Player
»Shockwave Player

Sposoby, jak radzię sobie z ograniczeniem czasu narzucanym przez Megavideo:
Sprawdzony i najlepszy serwis omijaj±cy limty to megavideo-bez-limitu.pl
Sposób na ominiźcie limitu - Znale¼li¶my w internecie, æe istnieje wtyczka do przegl±darki

Firefox (firefox.pl), która pozwala omijaę limity megavideo.com.

Wtyczkź illimitux naleæy pobraę ze strony https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/11037

Na stronie naleæy zaznaczyę "pozwól zainstalowaę" a w kolejno wyskakuj±cych oknach klikamy "zainstaluj",

"uruchom ponownie Mozilla Firefox". Dzia³anie programu jest stosunkowo proste. Po up³ywie

72min (limit Megavideo) nast±pi samoczynne od¶wieæenie strony i kontynuowanie wy¶wietlanego filmu.
Dla osob majacych NEOSTRADE lub inny internet o ZMIENNYM IP polecamy programik Livebox Reconnect

Po sciagnieciu programiku kiedy wyskoczy limit MegaVideo nalezy uruchomię programik w celu zresetowania polaczenia w Liveboxie lub innym routerze i mozemy ogladac dalej :)
Koniecznie usuńcie i zablokujcie ciastka z megavideo !

Usuwanie plików cookies z Megavideo:

Narzździa > opcje> prywatno¶ę> wy¶wietl ciasteczka> szukamy megavideo.com usuwamy je (wszystkie) !


Blokowanie plików cookies z Megavideo:

Narzździa > opcje> prywatno¶ę> wyj±tki

(wpisujemy : megavideo.com i klikamy zablokuj)

(wpisujemy :www.megavideo.com i klikamy zablokuj)


Uwaga! Metoda z ciasteczkami dalej dzia³a ale na wersji firefox 2.0.0.20 ktora mozna sciagnac tutaj -> link
oto sprawdzone sposoby na limit MegaVideo:


A) Zmienne IP (Multimedia Polska S.A, Tele2, Netia, Neostrada, itp.).

Moæesz to zrobię w nastźpuj±cy sposób: naleæy roz³±czyę i po³±czyę siź z internetem

ponownie - otrzymasz nowe IP, dziźki czemu ominiesz limit!B) Sta³e IP:

a) Jak zmienię IP programem AOL? - sposób na Megavideo / RS / itp.

1.) Pobieramy program AOL 9.0:

http://rapidshare.com/files/113665029/AOL_mod_9.0.rar.html

lub http://info.aol.co.uk/downloads/

2.) Uruchamiamy instalator

3.) Klikamy New Members

4.) Podczas instalacji programu, zak³adamy konto e-mail na aol.com (nie musimy podawaę prawdziwych danych)

5.) Po za³oæeniu konta e-mail czekamy aæ siź zainstaluje przegl±darka....

6.) Po instalacji logujemy siź na utworzone wcze¶niej konto (zaznaczamy, æe je posiadamy)

7. ) Po zalogowaniu dostajemy nowe IP i ogl±damy w TEJ przegl±darce

8. ) Je¶li wyskoczy ponownie limit uruchamiamy ponownie AOL lub ogl±damy na innej przegl±darce (na swoim IP)

Wideo poradnik: LinkTo tyle! powinno wszystko dobrze dzialac BEZ LIMITOWSposoby poniæej s± to inne sposoby na limit Megavideo znalezione w sieci

Masz problem, bo film, który ogl±da³e¶ przesta³ dzia³aę w której¶ minucie i kazano Ci czekaę kolejne 52 minuty albo wiźcej, æeby¶ móg³ go ponownie obejrzeę? Mamy na to na szczź¶cie sposoby.


Ograniczenie czasu ogl±dania filmów na megavideo dotyczy tych filmów, które s± d³uæsze niæ 60 minut. Oznacza to, æe jeæeli bździesz ogl±da³ film, który trwa 59 minut, nie bździesz mia³ problemu z zatrzymuj±cym siź filmem.
Sposoby jak radzię sobie z ograniczeniem Megavideo dla filmow trwaj±cych d³uæej niæ 60 minut zosta³y znalezione w sieci, przet³umaczone i zebrane poniæej.


I. Od czasu, gdy Megavideo rejestruje numery IP komputerów korzystaj±cych z ich us³ug, moæesz albo zmienię numer IP swojego komputera poprzez pod±æanie za nastźpuj±cymi krokami (sposób ten moæliwy jest jedynie u osób, które maj± dynamiczny IP):


1. Krok pierwszy: Naci¶nij: przycisk "Windows + R".

2. Krok drugi: Wpisz albo CMD albo Command.

3. Krok trzeci: Czarne, prostok±tne okienko powinno wyskoczyę. Wpisz ipconfig/release i naci¶nij Enter.

4. Krok czwarty: Zauwaæysz, æe Twój komputer nie bździe po³±czony z Internetem. Wpisz ipconfig/renew aby po³±czyę siź ponownie.

5. Krok pi±ty: Poczekaj aæ Twój komputer ponownie po³±czy siź z Internetem i wy³±cz aplikacjź.

Trzeba zaznaczyę, æe sposób ten nie dzia³a u osób korzystaj±cych z routerów. Oni musz± wy³±czaę router na kilka sekund i w³±czyę go ponownie.

 

II. Sposób dla osób uæywaj±cych program HotSpot Shield. Moæecie ¶ci±gn±ę go naciskaj±c tutaj.

Jeæeli juæ zainstalowa³e¶/a¶ aplikacjź, zrestartuj komputer i w³±cz program. Kliknij przycisk ("connect"), aby po³±czyę siź przez ten program z Internetem. Teraz moæesz juæ dowoli i bez ograniczeń czasowych ogl±daę swoje ulubione filmy.

Jeæeli problem z ograniczeniem czasowym pojawia siź ponownie, po prostu w³±cz HotSpot Shield i roz³±cz siź naciskaj±c odpowiedni przycisk ("disconnect"). Po oko³o 2 minutach znowu siź po³±cz przez program i wszystko powinno dzia³aę poprawnie.

 

III. Uæywaj±c wtyczki firefox nazywanej downloadhelper, moæesz ¶ci±gn±ę dany film na Twój twardy dysk i odtwarzyę go uæywaj±c VLC albo FLV Player.

IV. Moæesz poczekaę, aæ film siź na³aduje wciskaj±c pause. Pó¼niej naci¶nij -> pracuj offline/work offline w Twojej przegl±darce. Powinno dzia³aę. Jeæeli wci±z Megavideo chce zap³aty po x minutach ogl±dania po³±cz siź ponownie z Internetem i naci¶nij myszk± miejsce, w którym film przesta³ dzia³aę..:)

 

V. Wyczy¶ę cookies, pó¼niej zablokuj wszystkie cookies przychodz±ce od Megavideo. (Narzździa > Opcje [w firefox] > naci¶nij pó¼niej > Prywatno¶ę > Wyj±tki i zablokuj "megavideo.com" i "www.megavideo.com").VI. Nalezy sciagnac i zainstalowac RealPlayer, zrestartowac komputer i po uruchomieniu mega video pojawi sie maly pasek w oknie z filmem - pasek umozliwia sciagniecie pliku z filmem ( sprawdzilem jak to dziala na przkladzie Pitbula, wessalem 4 odcinki, czas ssania 20min przy laczu 7mb/s

mam nadzieje ze sie to przyda

Jestesmy serwisem hobbystycznym, (od FANOW dla FANOW SERIALI), o charakterze edukacujnym - nie zajmujemy siź dystrybucja, nie pobieramy oplat, ani w zaden sposob nie czerpiemy korzysci finansowych z linkow zamieszczonych.

Zawartosc strony serialeOnline.pl

Autor serwisu nie ponosi æadnej odpowiedzialnosci za zamieszczone odnosniki HTML Linki do materialów dodawane sa przez uzytkowników serwisu serialeOnline.pl. - na stronie serialeOnline.pl widoczne sa tylko odnosniki HTML/EMBD (ogólnie dostźpne w internecie) do materialow video które znajduja siź na ogólnoswiatowych serwisach: Youtube.com, Dailymotion.com, Seveload.com i innych .

Strona serialeOnline.pl zawiera tylko odnosniki HTML (linki) do innych stron internetowych (" Strony powiazane : Youtube.com ,dailymotion.com ,Seveload.com i inne "). Strony powiazane s³uza jedynie wygodzie Panstwa i docieracie Państwo do nich na w³asne ryzyko. serialeOnline.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc Stron Powiazanych. serialeOnline.pl w æaden sposób nie wspiera Stron powiazanych.


Pojedynek seriali » Ranking

Z kopyta
Z kopyta | Kickin' It

  VS  

Melanæ z much±
Melanæ z much± | Party Down